امیری با بیان اینکه اتحاد اقوام یکی از مولفه های قدرت است، گفت: دشمن برای خدشه دار کردن نظام جمهوری اسلامی تلاش می کند.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی ایران که در دنیا بی نظیر است، هم زیستی اقوام و مذاهب در کنار هم است و جمهوری اسلامی ایران به گونه ای تعریف کرده که آسیبی وارد نشود و با اتحاد و انسجام در کنار هم، تولید قدرت برای کشور می نمایند.

وی افزود: این هم زیستی اقوام و مذاهب در کنار هم، خاری در چشم دشمنان شده است و سعی دارند تا با تفرقه، این اتحاد را خدشه دار کنند و برای این توطئه از تهمت، دروغ و شیطنت های زیادی برای شکاف قومی قبیله ای استفاده کرده اند ولی موفق نشده اند.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا تصریح کرد: در فتنه اخیر باز هم دشمنان تلاش کردند تا با دروغ و تهمت، اقوام را در مقابل نظام قرار دهند ولی ملت ایران به صحنه آمدند و در مقابل این توطئه دشمن ایستادند و هیچگاه نباید از مکر دشمن برای ایجاد تفرقه بین اقوام و مذاهب غافل بود.

امیری بیان کرد: در فتنه اخیر، دشمنان با پروژه کشته سازی سعی کردند تا اقوام را دچار اختلاف کنند ولی راه به جایی نبردند.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران دارای قدرت بازدارندگی است، گفت: این قدرت سبب شده تا جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار قرار گیرد و نشان دهد که هیچگاه اجازه نمی دهد خواب شوم دشمنان تعبیر گردد.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا خاطرنشان کرد: طی این سالها مهمترین عاملی که کشور را در برابر این همه توطئه دشمن محافظت کرده است، پشتیبانی و حضور مردم در صحنه های مختلف است که یکی از مولفه های قدرت کشور، اتحاد تشیع و تسنن است و ملت ایران به رهبری مقام معظم رهبری در برابر همه این نیرنگ ها ایستاده است.

امیری عنوان کرد: این قدرت سبب شده تا این دو تفکر همیشه در کنار هم باشند، امروز عصر گفتمان است و جمهوری اسلامی به عنوان الگویی مطرح شده که در برابر نظام سلطه ایستاده است.

انتهای پیام/