امیری گفت: 8 هزار و ۳۹۴ انشعاب غیر مجاز برق، نیمه نخست امسال در استان لرستان شناسایی شد.

مهران امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: در نیمه نخست امسال هشت هزار و ۳۹۴ انشعاب برق غیر مجاز در استان شناسایی شده است و در صورت مشاهده پیگیری و برخورد می شود.

وی افزود: انشعابات غیر مجاز، وصل خودسرانه و دستکاری کنتورهای برق سبب هدررفت انرژی شده و خسارت هایی را به دنبال دارد که در این راستا کنتورهای دستکاری شده نیز، شناسایی می شوند.

سرپرست شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه ۴۲ درصد از مشترکین برق خانگی در تابستان الگوی مصرف را رعایت کرده اند، تصریح کرد: این تعداد شامل ۲۴۸ هزار و ۴۱۱ مشترک بوده و صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از مهمترین نکاتی است که می طلبد مد نظر همه مشترکان قرار گیرد.

امیری بیان کرد: در حال حاضر ۶۹۷ هزار مشترک برق در استان وجود دارد و ارائه خدمات به آنها انجام می شود.

انتهای پیام/