اعترافات فرد دستگیرشده در جریان اغتشاشات اخیر لرستان که اقدام به نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام اسلامی کرده است.