گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی حوزه سیدالشهدا(ع) کوهدشت 100 بسته معیشتی و لوازم التحریر را بین نیازمندان کوهدشت توزیع کرد.