طبق آخرین رنگ بندی اعلام شده، 2 شهر لرستان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت.

به گزارش سفیرافلاک، در آخرین رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، شهرهای خرم آباد و سلسله در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفتند.

همچنین شهرهای بروجرد، چگنی، کوهدشت در وضعیت زرد و مابقی شهرها در وضعیت آبی قرار دارند.

برهمین اساس چهار شهر کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت، ۲۶ شهر نارنجی، ۱۸۸ شهر زرد و ۲۳۰ شهر آبی هستند.

انتهای پیام/