حسن نژاد با اشاره به کاهش حجم آب سدهای لرستان گفت: امکان کشت پاییزه تنها در زیر دست سدهای «مروک» و «ایوشان» وجود دارد.

داریوش حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار سفیر افلاک در رابطه با میزان حجم آب ذخیره شده در پشت سدهای لرستان اظهارداشت: هم اکنون  میزان آب سد ایوشان ۱۲.۲۵ میلیون مترمکعب و سد مروک ۱۹ میلیون متر مکعب است.
وی میزان آب ذخیره شده در پشت سد حوضیان را ۴ میلیون متر مکعب برشمرد و افزود: حجم آب خان آباد ۰.۸۸ میلیون متر مکعب، حجم آب پشت سد هاله ۲.۱۹ و حجم آب سد کزنار ۰.۰۸ میلیون متر مکعب است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به کاهش حجم آب سدهای لرستان عنوان کرد: تنها امکان کشت در اراضی زیر دست سدهای ایوشان و مروک وجود دارد در پایین دست سایر سدها این امکان وجود ندارد.

وی بیان کرد: برابر توافق با جهاد کشاورزی لرستان بنا شد ۵ میلیون متر مکعب از محل سد ایوشان و ۲ میلیون متر مکعب از سد مروک برای کشت پاییزه رها سازی شود.

انتهای پیام/