نجفی گفت: فرسایش خاک در کشور ۱۶.۷ تن در هکتار است که در برخی از نقاط استان مانند کوهدشت و پلدختر فرسایش خاک ۲ برابر میانگین کشوری گزارش شده است.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، شیرزاد نجفی اظهار داشت: امسال مبلغ ۱۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی جهت اجرای عملیات آبخیزداری در سطح استان مصوب گردیده است.

نجفی با اشاره به اینکه امسال طرح های آبخیزداری در ۱۱ شهرستان استان اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: پروژه های آبخیزداری در قالب عملیات های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی صورت می‌گیرد که این پروژه ها می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در کنترل فرسایش خاک، ذخیره نزولات آسمانی، تقویت آب های سطحی و زیرزمینی، کنترل سیلاب ها و روان آب ها، مقابله با خشکسالی و… داشته باشد.

وی تاکید و سفارش مقام معظم رهبری که فرمودند اگر بخواهیم بحران آب و خاک کشور را حل کنیم باید به مسئله آبخیزداری توجه کنیم را مهم برشمرد و افزود: امروز هیچ پروژه‌ایی به اندازه پروژه های آبخیزداری برای استان در اولویت نمی باشد زیرا تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین و کمبود آب در آینده یکی از چالش‌های اساسی استان می باشد.

نجفی عنوان کرد: هم اکنون فرسایش خاک در کشور ۱۶.۷ تن در هکتار است که در لرستان به علت کوهستانی بودن، توپوگرافی، شیب بالای استان و سازندهای حساس به فرسایش، در برخی از نقاط استان مانند کوهدشت و پلدختر فرسایش خاک ۲ برابر میانگین کشوری گزارش شده است.

مدیرکل منابع طبیعی در حال حاضر فرسایش خاک، فرونشست، زمین لغزش، خشکسالی، کمبود آب و افت آب چاه های عمیق در استان را در حال گسترش دانست و اظهارداشت: با اجرای عملیات آبخیزداری در هر هکتار، ۵۳۰ متر مکعب آب در مناطق استان ذخیره و بین ۲ تا ۹ تن در هکتار کنترل فرسایش خاک را خواهیم داشت که سوای این، افزایش تولید علوفه، ۴۲ تن ترسیب کربن در هر هکتار، کاهش سیل و… از دیگر مزیت های اجرایی عملیات آبخیزداری و آبخوانداری است.

وی گفت: هنر آبخیزداری مدیریت بارش ها و کنترل روان آب ها و سیلاب هاست؛ چرا که کشور ما در کمربند خشک جهان واقع شده و بارش ها به سرعت تبدیل به سیل و موجب تخریب و فرسایش خاک و در نهایت خسارت به زیرساخت‌های استان و مناطق روستایی و شهری می شود.

نجفی به وقوع سیلاب در استان و در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: تقاضا برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در استان از سوی مردم، فرمانداران و نمایندگان محترم افزایش یافته، لیکن به علت کمبود اعتبار نتوانسته ایم همه ی درخواست های مردم را اجابت کنیم لذا امید داریم اعتبارات آبخیزداری در موعد مقرر به اداره کل منابع طبیعی استان تخصیص داده شود تا بلکه بتوان گوشه ایی از این درخواست ها را اجرایی کنیم.

وی بیان کرد: سالهاست بی محابا و با هدف تولید بیشتر محصولات کشاورزی، آب استحصال کرده ایم بی‌آنکه برنامه جدی برای بازگردانیدن آن به چرخه طبیعت و لایه های زیرزمینی داشته باشیم لذا پیشنهاد می‌شود تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها، ادارات و سازمان ها که به صورت غیر متعارف از منابع آبی استفاده می کنند؛ درصدی از اعتبارات خود را جهت تولید آب و اجرای عملیات آبخیزداری در نظر بگیرند در غیر اینصورت دیری نخواهد پایید که دچار تنش آبی شدید در استان خواهیم شد.