نظری گفت: امر به معروف و نهی از منکر اگر در همه ابعاد زندگی انسان اجرا شود سعادت فرد و جامعه را به‌دنبال دارد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی دانشگاه لرستان، علی نظری اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر فقط منحصر و محدود به یک بعد از زندگی نیست؛ بلکه همه ابعاد زیست و زندگی انسان را دربرمی‌گیرد و اگر این مهم به درستی در همه ابعاد زیست و زندگی انسان اجرا شود باعث رستگاری، پیشرفت و سعادت فرد و جامعه می‌شود.

وی افزود: برای مثال، تلاش برای ارتقای شاخص‌های انضباط اجتماعی و انضباط کاری و مسائلی همچون ارتقای کارآمدی و نظم سازمانی نیز از موضوعاتی هستند که در راستای امر به معروف قرار دارند زیرا فضائل و خوبی‌ها در همه ابعاد زندگی بشر، همان معروف‌ها هستند که بایستی تقویت و ترویج شوند، از سوی دیگر، موضوعاتی همچون بی‌نظمی در کار، از جمله منکرهاست؛ بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، فقط محدود و منحصر به یک حوزه خاص رفتاری نیست.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر بایستی مسئله‌محور باشند و جهت‌گیری ترویج و تقویت مبانی و آموزه‌های دینی، اخلاقی و کاری در همه ابعاد داشته باشند تا نهاد دانشگاه در همه ابعاد و شاخص‌هایش، یک دانشگاه تراز انقلاب اسلامی و اثرگذار در تمدن‌سازی نوین اسلامی باشد.

انتهای پیام/