حسن نژاد گفت: نیاز است برای دو پروژه اضطراری لرستان یعنی سدهای مخملکوه و آبسرده اعتبار ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا تکمیل شوند.

به گزارش سفیر افلاک، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان داریوش حسن نژاد در حاشیه بازدید معاون وزیر نیرو از سد آبسرده بروجرد اظهارداشت: نیاز است برای دو پروژه اضطراری لرستان یعنی سدهای مخملکوه و آبسرده اعتبار ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا عملیات تکمیل آنها به سرانجام برسد.

وی افزود: چنانچه این دو سد در اولویت وزارت نیرو قرار گیرد ظرف دو تا سه سال احداث می شوند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر خاکبرداری و تجهیز کارگاه مخملکوه انجام شده‌ است عنوان کرد: قسمتی از این پروژه‌ها در حال اجراست و پیمانکاران توانمندی در مناقصه پروژه سد مخملکوه شرکت کردند که هفته آینده پیمانکار این پروژه انتخاب می شود.

وی تصریح کرد: ردیف جداگانه‌ای برای سامانه انتقال آن در نظر گرفته شده و چنانچه جز پروژه‌های اضطراری وزارت نیرو قرار گیرد برای سه ردیف آن اعتبار در نظر گرفته می‌شود و از محل همه ردیف‌های متفرقه تامین اعتبار خواهد شد.

حسن‌نژاد گفت: امسال از محل جدول بودجه‌ای ۱۹ میلیارد تومان برای این سد در نظر گرفته شده اما تاکنون ۹۷ میلیارد تومان از سایر ردیف‌ها روی کاغذ برای این پروژه اعتبار تخصیص دیده شده است.

وی اظهارداشت: پیگیر ساخت سد مخملکوه هستیم که هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد همچنین سد آبسرده ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دنبال این هستیم که شبکه آن را احیا و ردیف‌های اعتباری این پروژه برقرار شود تا بتوانیم زودتر آن را به سرانجام برسانیم.