ابراهیمی گفت: بیش از 90 درصد خبازی های استان لرستان از دستگاه کارتخوان ویژه خبازی ها برخوردارند.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، سیروس ابراهیمی اظهار داشت: اصلاح قیمت آرد و تک نرخی کردن آن باعث شفافیت فروش نان در نانواییها و جلوگیری از سواستفاده از آرد یارانه ای می شود.

وی افزود: اگر قیمت آرد تک نرخی شود و مابه التفاوت آن نسبت به قیمت آزاد را دولت به نانوا پرداخت کند، دست افراد متخلف در سواستفاده از قیمت آرد یارانه ای کوتاه می شود. براین اساس تمام آرد خبازی ها به نان تبدیل شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به الزامی نبودن استفاده از دستگاه های کارتخوان ویژه خبازی ها به عنوان عامل مهمی دیگر در سواستفاده از آرد یارانه ای، عنوان کرد: الزامی کردن استفاده از دستگاه های کارتخوان ویژه خبازی ها می تواند کمک شایانی در شفافیت تبدیل آرد به نان و عرضه به مردم باشد که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خبازی های استان لرستان از دستگاه کارتخوان ویژه ی خبازی ها برخوردارند.

وی گفت: آن تعداد معدود که حدود ۷۰ خبازی هستند نیز به دلیل مشکلات وراثتی هنوز موفق به دریافت دستگاه نشده اند که به زودی مشکل این تعداد نیز مرتفع خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بیان کرد: علیرغم اینکه در اکثر استان های کشور از زمان یارانه سازی آرد با کمبود آرد یارانه ای مواجه شده اند، در استان لرستان توانستیم با برنامه ریزی مناسب بیش از ۳۲۰ تن آرد را صرفه جویی کنیم.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما از زمان یارانه سازی آرد تاکنون هیچ گونه مشکلی در عرضه آرد یارانه ای به خبازی ها نداشتیم. گفتنی است صفوف طولانی عرضه آرد یارانه ای به خبازی ها در برخی استان های کشور و پروتکل عرضه سبوس های دپو شده و کمیت و کیفیت عرضه ی نان از مهم ترین مباحث مطرح شده در این کارگروه وبیناری بودند.