دانش آموزان پلدختری به حادثه تروریستی شاهچراغ واکنش نشان دادند.