دانش‌آموز دهه هشتادی لرستانی برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.