مردم بروجرد در ۱۳ آبان امسال خشم خود را علیه استکبار فریاد زدند.

به گزارش سفیرافلاک، مردم بروجرد امروز با اتحاد و انسجام در ۱۳ آبان خروشیدند و خشم خود را علیه استکبار فریاد زدند.