مردم انقلابی کوهدشت همزمان با 13 آبان حماسه ای دیگر خلق کردند.

به گزارش سفیرافلاک، مردم مومن و انقلابی کوهدشت امروز همزمان با سراسر کشور حماسه ای دیگر در ۱۳ آبان خلق کردند.