سهرابی گفت: امسال 1200 هکتار باغ در اراضی شیب دار لرستان احداث می شود.

احسان سهرابی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: اراضی شیبدار شامل دو بخش است که بخشی به جهاد کشاورزی و بخشی هم مربوط به منابع طبیعی است که در راستای قانون حفاظت از اراضی و بهره برداری از اراضی می باشد.

وی افزود: برخی از اراضی شیبدار در استان قابلیت و پتانسیل تبدیل شدن به باغات را دارند که با اجرای این برنامه گونه هایی از درختان بادام، گردو و پسته وحشی کاشت می شود که علاوه بر افزایش باغات در این اراضی، سوددهی را برای بهره برداران به همراه دارد.

رئیس اداره جنگلکاری و جنگل داری منابع طبیعی لرستان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر بهره برداری، در راستای ایجاد اشتغال هم موثر است و بسیار مورد استقبال قرار گرفته به طوری که سال گذشته در راستای کاشت درخت در اراضی شیبدار، ۵۸۰ بهره بردار مشارکت نمودند.

سهرابی بیان کرد: با توجه به اینکه جنگلکاری اقتصادی عنوان دیگری از این طرح می باشد، تاکنون در استان لرستان بالغ بر دو هزار هکتار در قالب این طرح کاشته شده و امسال نیز کاشت درخت در اراضی شیبدار در هزار و ۲۰۰ هکتار دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش این سطح کاشت، میزان اراضی شیبدار که به باغات تبدیل شده اند به سه هزار و ۲۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/