کشوری گفت: تاثیر مثبت بر ذهن زندانیان در کاهش جرائم و عدم بازگشت به زندان پس از آزادی، موثر است.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی سازمان زندان های لرستان، عبدالمجید کشوری در دیدار با هنرمندان و برنامه سازان صدا و سیمای مرکز لرستان، اظهارداشت: همواره تاکید داشته ایم که تاثیر مثبت بر ذهن و اندیشه زندانیان می تواند در کاهش جرائم و عدم بازگشت زندانیان پس از آزادی به زندان موثر باشد.

وی از زندان به اسم داروی تلخ نام برد و افزود: زندان برای مجرم یک ضرورت است و با ورود زندانیان در چرخه اصلاح و تربیت است که بعد از رهایی می توانند در جامعه حضور مثبتی داشته باشد.

مدیرکل زندانهای لرستان بیان کرد: باتوجه به پژوهش های علمی صورت گرفته در ادوار گذشته معماری اصولی و هدفمند در درون زندان ها و تغییر مبلمان داخلی زندان ها با کاهش پرخاشگری وعدم ارتکاب مجدد جرم همراه بوده و تاثیر بسزایی در اصلاح رفتار زندانیان خواهد داشت.

عضو شورای قضایی استان با اشاره به اهمیت اشتغال به عنوان اولویت مهم سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور، گفت: اشتغال در زندان های لرستان بسیار مهم است و ازجایگاه ویژه ای برخوردار است که دیدگاه ما نسبت به زندانیانی که در حوزه اشتغال یک محصول را تولید می کند مانند هنرمندی است که با خلق یک اثر به آن ارزش می دهد و قابل احترام است، بنابراین از تاثیرگذاران عرصه رسانه این انتظار می رود که با نگاه ویژه ای به این مقوله مهم بنگرند.

انتهای پیام/