احمدی گفت: بیش از 96 درصد درآمدهای مالیاتی در استان لرستان محقق شده است.

اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: یکی از درآمدهای پایدار، مالیات است که از بُعد اقتصادی سبب توسعه و عمران در کشور می شود و در این راستا فرهنگ سازی می تواند کمک شایانی به بحث پرداخت مالیات نماید.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۹۶٫۵ درصد از درآمدهای مالیاتی در استان محقق شده که پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم افزایش بیشتری داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: از محل فرار مالیاتی تاکنون سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مطالبه شده است.

احمدی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های امور مالیاتی، فرهنگ سازی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی است که در استان حدود ۴۴ درصد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل براساس خوداظهاری پذیرفته شده است.

وی گفت: در استان ۷۳ هزار مودی جدید شناسایی شده که تعدادی از آنها مودیان فاقد پرونده در نظام مالیاتی بودند.

انتهای پیام/