چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان با حضور ۲۱۲ نفر در قالب ۵۲ تیم طی ۴۸ ساعت به رقابت می پردازند.

به گزارش سفیرافلاک، چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان با حضور ۲۱۲ نفر در قالب ۵۲ تیم طی ۴۸ ساعت به رقابت می پردازند.

انتهای پیام/