سرهنگ حجت پور گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال، فضایی جذاب برای فعالیت جوانان است.