سرهنگ سوری با اشاره به استقبال خوب نوجوانان و جوانان از رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان، گفت: جهاد تبیین از ضروریات جامعه امروز است.