مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و جمعی از خبرنگاران از رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان بازدید کردند.