نظری گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال بازتاب استعداد ها و ظرفیت‌های جامعه است.