چگنی گفت: معوقات حقوق کارگران شهرداری در برخی از شهرها به دلیل عدم دریافت عوارض است.

اشرف چگنی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: یکی از مهمترین مشکلات در برخی از شهرداری ها این است که باور ندارند شهرداری یک نهاد غیر دولتی است و با ایجاد درآمد و دریافت عوارض می تواند برای هزینه ها برنامه ریزی نماید.

وی افزود: در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر استان لرستان، برخی از شهرداری ها با مشکل معوقه حقوق کارگران مواجه هستند و دلیل این معوقات، عدم دریافت عوارض است چرا که دولت برای بهای خدمات شهری بودجه ای به شهرداری ها پرداخت نمی کند و خود شهرداری ها باید برنامه ریزی کنند.

رئیس شورای اسلامی لرستان تصریح کرد: همین شهرها به دلیل اینکه منابع لازم را در اختیار ندارند، نمی توانند از سهمیه قیر رایگان هم استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه مصرف را ندارند و لازم است همه شهرداری های شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر برای ایجاد درآمد و دریافت عوارض اقدام کنند.

چگنی با اشاره به سهمیه قیر رایگان گفت: سهمیه قیر رایگان به مناطق هدف داده می شود و برخی از شهرها توانستند این سهمه را جذب کنند و برای آسفالت در مناطق مورد نظر مصرف نمایند.

انتهای پیام/