یگانه گفت: تولید محتوا از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری است.