سپهوند گفت: براساس مطالعات انجام شده در این استان، تعداد ۱۱ عدد ازحوزه های منتهی به دشت های ممنوعه مطالعه انجام شده و به علت کمبود اعتبارات کامل اجرایی نشده است.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، مجید سپهوند تنها راه برون رفت به منظور رفع خطر، فرونشست، کاهش سفره های زیرزمینی و جلوگیری از کف شکنی آبخوان ها را اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری دانست و اظهارداشت: تغذیه مصنوعی در حوزه های مشرف به دشتهای ممنوعه استان لرستان، بیشتر نواحی دشت های کوهستانی را در بر می‌گیرد، زیرا اینچنین مناطقی مستعد بروز سیل و سیلاب است.

وی با بیان اینکه مطالعات آبخیزداری حوزه های آبخیز مشرف به دشت های ممنوعه استان نه تنها در شهرستان کوهدشت و شهرستان رومشکان، بلکه در ۱۱ حوزه آبخیز مطالعه انجام گردیده است، افزود: این حوزه ها شامل دارابی، ریکا، هاله، شوراب، رومشکان، عالین آباد، گراب، وسکور، قبله کوهنانی، درب گنبد و کشماهور می باشد.

سپهوند تصریح کرد: مطالعات صورت گرفته توسط شرکت آب منطقه ای لرستان برروی آماربلندمدت به سال آبی ۹۵_۹۶ نشان می دهد که تمامی آبخوان های مورد مطالعه در سطح آبخوان ها، دارای بیلان منفی هستند که این بیلان منفی ناشی از بهره برداری غیر مجاز و یا در اثر خشکسالی های مستمر است که نیازمند توجه جدی می باشد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی لرستان گفت: به منظور جبران بخشی از بیلان منفی در آبخوان یا دشتهای ممنوعه استان لرستان که بالغ بر ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی دشتهای استان لرستان وسعت دارند که میزان بیلان منفی حداقل یک میلیارد مترمکعب می باشد، بر همین اساس دربیش از ۵۰۰ نقطه استان که از لحاظ وقوع سیل و سیلاب وضعیت بحرانی دارد، طرح‌های آبخیزداری و کنترل و مهار سیل حالت مشکلات اجتماعی دارند که ضرورت اجرای عملیات فوق برای افزایش ذخیره نزولات آسمانی و بالا آمدن سطح آب در آبخوان ها، اجرای عملیات آبخوانداری باید مورد توجه قرارگیرد.

سپهوند با اشاره به اینکه دخل و تصرف اراضی، ایجاد شهرک‌های جدید، توسعه شهرها، گسترش کشاورزی، فعالیت بیشتر صنایع، تخریب های سنواتی در استان از جمله عوامل غیرطبیعی است که اراضی را از حالت طبیعی خود خارج و مستعد بروز سیلاب می‌کند، خاطرنشان کرد: مشکلات مالی اصلی ترین دغدغه این بخش به شمار می‌رود، چراکه تخصیص اعتبارات کافی از جمله ضروریات اجرای به موقع پروژه های آبخیزداری و مهار سیلاب است.

انتهای پیام/