100 بسته گوشت گرم به مناسبت هفته بسیج بین نیازمندان کوهدشت توزیع شد.