نماینده دامغان در مجلس گفت: با انتقال کسب و کارهای اینترنتی به پیام‌رسان‌های داخلی است که می‌توان امنیت فعالیت ‌آنها را تضمین‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

به گزارش سفیرافلاک، علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس، با اشاره به برنامه دولت برای در نظر گرفتن مشوق به منظور انتقال کسب و کارهای اینترنتی به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: مهم‌ترین پیامد مثبت انتقال کسب و کارهای اینترنتی به پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد فضایی امن برای فعالیت آنها است.

وی افزود: پیام‌رسان‌های خارجی ابزار جاسوسی کشورهای سلطه‌گر هستند و نمی‌توان امنیت آن را برای فعالیت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی تضمین کرد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی پس از انفجار در ترکیه و ایجاد محدودیت برای همین پیام‌رسان‌ها در روسیه نشان می‌دهد که این اقدامات محدود به ایران نیست و در کشورهای دیگر هم پلتفرم‌های خارجی به خاطر ناامنی محدود می‌شوند.

علیزاده خاطرنشان کرد: فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی همانند سرمایه‌گذاری روی چیزی است که در حال از بین رفتن است و هیچ تضمینی برای پایداری آن نیست.

وی افزود: با انتقال فعالیت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی به پیام‌رسان‌های داخلی است که می‌توان امنیت فعالیت ‌کسب و کارهای اینترنتی را تضمین‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ چرا‌‌‌که این پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسان‌ها ملی است و می‌توان در فضایی امن در آن به فعالیت پرداخت.

نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار داشت: نکته قابل ذکر در اینجا این است که پیام‌رسان‌های ما هم باید جذابیت‌های لازم را برای استفاده از کاربران ایجاد کند و درواقع استفاده از این پیام‌رسان‌ها برای مردم شوق‌انگیز باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای اولین‌بار در کشور ۲۸ نوع حمایت برای رونق کسب و کارهای اینترنتی در آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دیده شده است. این آیین نامه مصوب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است و مجلس و دولت در تهیه این آیین نامه مشارکت کرده اند و وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد همکاران کلیدی در تنظیم آن هستند.

انتهای پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

  • منبع خبر : فارس