احمدی گفت: عدم استفاده از دستگاه کارت خوان، مصداق فرار مالیاتی است و از گزارشات مردمی در این زمینه استقبال می شود.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی لرستان، اسماعیل احمدی هدف مالیات را ایجاد رفاه برشمرد و با تقسیم بندی رفاه شخصی و اجتماعی، رفاه شخصی را پایه اقتصاد دانست و اظهارداشت: برای ایجاد رفاه اجتماعی مشتمل بر امنیت، آموزش و بهداشت… که از وظایف دولت است و ما مستلزم داشتن درآمدهای پایدار(مالیات) هستیم.

وی افزود: میانگین سهم مالیات از درآمدهای دولت در جهان هفتاد درصد است اما در ایران ۳۵ درصد محقق می‌شود که نشانگر میزان بالای فرار مالیاتی در کشور است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی در شش ماهه سال جاری که حدود  ۴۹ درصد از بودجه کشور را تامین کرده است، بیان کرد: اولین بار است که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.

احمدی با اشاره به پایانه های فروشگاهی پزشکان و استقبال از گزارشات مردمی در این زمینه، عدم استفاده از دستگاه پوز را از مصادیق فرار مالیاتی برشمرد.

انتهای پیام/