زیودار با بیان اینکه سطح آب‌های زیرزمینی لرستان حدود 6.8 متر افت کرده است گفت: دشت رومشکان با حدود 2 متر افت بیشترین تغییرات سطح آب زیرزمینی را داشته است.

 
به گزارش سفیر افلاک، مظفر زیودار ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان در رابطه با آخرین وضعیت منابع آب استان اظهارداشت: از مهر ماه تا پایان آبان ماه امسال متوسط بارش لرستان ۱۴۰۱ بر اساس آمار سازمان هواشناسی ۷۵ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته (۲۳ میلیمتر) حدود ۲۲۶ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری (۷۷ میلیمتر) حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه متوسط بارش در حوضه آبریز کارون بزرگ از مهر تا پایان آبان ماه حدود ۱۲۲ میلیمتر بوده  است افزود: این میزان نسبت به سال آبی گذشته حدود (۷۵ میلیمتر) حدود ۶۴ درصد و نسبت به مدت مشابه بلند مدت (۸۳٫۵ میلیمتر) ۴۷ درصد افزایش داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه متوسط بارش در حوضه آبریز کرخه از مهر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ در این حوضه حدود ۷۱ میلیمتر بوده است عنوان کرد: این میزان نسبت به سال آبی گذشته (۴۶٫۵ میلیمتر) حدود ۵۳ درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۶۹٫۵میلیمتر) ۲ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری (بلندمدت) سبب شده تا منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه‌های استان لرستان همچنان با کاهش مواجه شوند.

زیودار گفت: متوسط دبی رودخانه‌های استان در آبان ماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد و نسبت به متوسط آبان ماه طول دوره آماری ۶۳ درصد کاهش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته حدود 1.5 متر افت داشته است اظهارداشت: آمار آن معادل حجمی حدود ۱۰۹ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات افت در حوضه آبریز کرخه بوده است افزود: دشت رومشکان با حدود ۲ متر افت و کسری مخزن حدود ۷ میلیون متر مکعب بیشترین تغییرات سطح آب زیرزمینی را در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته را داشته است.
وی عنوان کرد: سطح آب‌های زیرزمینی استان  لرستان در بلندمدت منتهی به سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به طور متوسط حدود ۶٫۸ متر افت و کسری مخزن  حدود ۵۲۳ میلیون مترمکعب داشته است که معادل افت سالانه حدود ۰٫۳ متر(۳۰ سانتی متر) و کسری مخزن حدود  20 میلیون متر مکعب است که نشانه روند کاهشی منابع آب زیرزمینی در استان است.

زیودار بیان کرد: در مدت مذکور بیشترین افت سطح آب زیرزمینی مربوط به محدوده‌های مطالعاتی کوهدشت، ازنا  و الیگودرز  بوده که به ترتیب حدود ۲۲ متر و ۸ متر بوده که معادل حجم آب حدود ۱۲۲ و ۱۶۳ میلیون مترمکعب است.

وی گفت: از هم استانی‌های عزیز درخواست داریم با مشارکت و همدلی در مصرف بهینه آب و رعایت الگوهای کشت اهتمام ویژه داشته باشند تا در آینده با بحران کمبود آب مواجه نشویم.

انتهای پیام/