زیویار با اشاره به این موضوع که تغییر کاربری ها در برخی موارد با اهداف سودجویانه توسط برخی افراد است، گفت: ساخت و سازهای غیرقانونی باید کنترل شوند.

به گزارش سفیر افلاک، فرهاد زیویار در شورای برنامه ریزی استان لرستان اظهار داشت: باید با فراهم سازی ساز و کار کنترل و نظارت بیشتر از این ساخت و سازها جلوگیری کرد.

وی با اشاره به این موضوع که تغییر کاربری ها در برخی موارد با اهداف سودجویانه توسط برخی افراد می باشد، افزود: در این موارد باید دست و بال دستگاه های اجرایی باز گذاشته شود تا بتوانند در صورت لزوم از ادامه کار جلوگیری کنند و مستندات رعایت موارد فنی از جنبه های مختلف باید تدوین و در اختیار دستگاه های بالا دستی قرار بگیرد.

زیویار همچنین در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه کشور با رویکرد استانی، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند با نگاه کارشناسی و موشکافانه تمامی ظرفیت های استان در امورات دستگاه تحت مدیریت خود را تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کنند.

وی تصریح کرد: اگر در تدوین برنامه های این طرح آمایش درستی از ظرفیت ها انجام شود قطعا برنامه های عملیاتی ابلاغی پس از تدوین از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور کاراتر و موثرتر خواهد بود.

انتهای پیام/