امیری با بیان اینکه نقض حقوق زنان در غرب بسیار مشهود است، گفت: کشورهایی ایران را از کمیسیون مقام زن حذف کردند که بزرگترین ناقض حقوق زن هستند.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، اظهار داشت: با تلاش های آمریکا و همدستانش، ایران از این کمیسیون حذف شد، زمانی که عربستان به این کمیسیون پیوست پارلمان اروپا انتقاد داشتند از ورود عربستان به کمیسیون مقام زن اما جالب است امسال ایران از این کمیسیون با رای همان کشورها از جمله عربستان اخراج شد.

وی افزود: عربستانی که هنوز رانندگی زنان در آن کشور ممنوع است ولی در خیلی از شهرهای آنجا ظلم به زنان موج می زند و یا پدیده چند همسری که در بین مردم عربستان دیده می شود و یکی از رای دهندگان به این کمیسیون بود.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا تصریح کرد: در زمان رژیم پهلوی چند پزشک زن داشتیم؟ چند مدیرکل زن یا وکیل زن داشتیم؟ چه زنانی کارمند یا در مجلس بودند؟ چه بانوانی مقام قهرمانی ورزشی داشتند؟ آزادی زن در جمهوری اسلامی و در رژیم پهلوی قابل قیاس نیست.

امیری عنوان کرد: امروز ۵۴ درصد معلمان ما زنان هستند، این در حالیست که سالانه هفت هزار نفر به طرز فجیعی در همان کشورها کشته می شوند که تعدادی از آنها زن هستند، زنان در کشور ما امنیت بسیار خوبی دارند و ما در کشوری زندگی می کنیم که شعار رهبران ماست که از دامن زن، مرد به معراج می رود.

وی خاطرنشان کرد: زنان در جمهوری اسلامی آزاد هستند اما شعار زن، زندگی، آزادگی را سر می دهند و از حلقوم کثیف کسانی بیرون می آید که سعی دارند از این شعار برای فروپاشی خانواده و بدحجابی و برهنگی استفاده کنند و سعی دارند تا با این شعار زنان را به فساد بکشند.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا گفت: نرخ فساد در غرب بیداد می کند و کشورهایی که رای به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن داده اند، خودشان بدترین رفتار را با زنان کشورشان دارند و نشان می دهد این یک حرکت سیاسی است و سعی دارند حرکت روانی و رسانه ای به راه بیندازند.

امیری اظهارداشت: کشورهایی ایران را از کمیسیون حقوق زنان حذف می کنند که خودشان یک سوم زنان زندانی جهان را دارند و تاسف آور است که آمریکا، کانادا و عربستان و… بانی قطعنامه علیه ایران شده اند و حقیقیت غرب را می بینیم که زیبا شعار می دهند ولی زنان آنجا تحقیر می شوند.

وی بیان کرد: نقض حقوق زنان در غرب بسیار مشهود است، غربی که حقوق زنان را مورد تجاوز قرار می دهد امروز دایه دلسوزتر از مادر برای زنان ایران شده است.

انتهای پیام/