سخنگوی وزارت بهداشت، احتمال بروز موج کرونا را در کشور جدی دانست.

به گزارش سفیرافلاک، پدرام پاک آئین اظهارداشت: از مردم می‌خواهیم صرف نظر از اینکه تاکنون چند دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند، امسال حتماً یک دوز واکسن بزنند.

وی با اشاره به تضعیف ایمنی بدن با مرور زمان تزریق واکسن، افزود: احتمال ورود سویه جدید BQ.۱.۱ جدی است و ما می‌بینیم برخی از کشورها در جنوب شرقی آسیا، اروپا و آمریکا، درگیر سویه جدید شده اند.

پاک آئین با اشاره به آمادگی مراکز واکسیناسیون در کشور، گفت: مردم حتماً نسبت به تزریق یک دوز واکسن کرونا در سال جاری اقدام کنند.

  • منبع خبر : مهر