گودرزی گفت: اداراتی که نسبت به صرفه‌جویی بی‌توجه بودند، اخطار گرفته و گاز ۳۹ اداره پرمصرف قطع شد.

کرم گودرزی در گفتگو با خبرنگار سفیر‌افلاک، اظهار‌داشت: با توجه به فرا رسیدن روزهای سرد سال، لازم است که همه افراد نسبت به صرفه‌جویی گاز مبادرت ویژه‌ای داشته باشند و با صرفه‌جویی بتوانیم این روزها را سپری کنیم.

وی با اشاره به اخطار‌مصرف بیش از اندازه به ادارات استان، افزود: از ابتدای آغاز فصل سرد سال تاکنون به ۸۴ اداره پرمصرف اخطار داده‌شده که نسبت به صرفه‌جویی اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع گاز لرستان تصریح کرد: برهمین اساس اداراتی که نسبت به صرفه‌جویی و اخطار بی‌توجه بودند، اخطار قطع‌گاز صادر شد و گاز ۳۹ اداره پرمصرف قطع شده‌است.

گودرزی بیان‌کرد: در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف می‌شود که لازم است صرفه‌جویی در دستور کار قرار گیرد.

انتهای‌پیام/