مردم لرستان در اجتماعی، هتاکی نشریه فرانسوی را محکوم کردند.

به گزارش سفیرافلاک، مردم استان لرستان و حوزویان امروز با اجتماع خود، هتاکی نشریه فرانسوی علیه مرجعیت را محکوم کردند.

در این اجتماع، مردم لرستان با سردادن شعارهایی، خشم ونفرت خود را علیه استکبار و دشمنان فریاد زدند و همچنین حمایت خود را از مرجعیت و رهبر فرزانه انقلاب اعلام نمودند.