حال‌‌و‌هوای بازار گل‌فروشان و شیرینی پز های کوهدشت در روز مادر را مشاهده کنید.