۴ تیم از لرستان در چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج کشور به رقابت می‌پردازند.