مردم پلدختر در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری گسترده داشتند.