مردم شهرستان کوهدشت با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن باردیگر حماسه آفریدند.