تحلیلگر سیاسی مسائل غرب آسیا گفت: کودتای سوم‌اسفند و کشتار مردم ایران بر اثر قحطی توسط کسانی رقم زده شد که امروز دم از حقوق بشر می‌زنند.

امیرعلی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به سالروز کودتای سوم اسفندماه اظهارداشت: در سوم اسفند سال ۱۲۲۹ کوتایی رخ داد و انگلستان، قاجاریه را ازبین برد و شخصی به نام رضاخان را بر سر کار آورد که در آن زمان انگلیس اختیار ایران را بر عهده گرفته بود.

وی افزود: انگلیس در کنار این کودتا چند هدف را دنبال می‌کرد یکی اینکه حکومت رژیم پهلوی را در ایران آغاز کرد و همچنین سعی داشت تا با اهدافی که طراحی می‌کند در راستای کاهش حجاب و اعتقادات مردم برنامه‌هایی را اجرا کند.

تحلیلگر سیاسی مسائل غرب آسیا تصریح کرد: انگلستان سعی می‌کرد تا ایران را نوکر جلوه دهد و منافع این کشور را به غارت ببرد، البته خیلی از جاهایی که در کشور حساس بود را در آن زمان به همسایه‌ها بخشید و اختیار کامل را به دست گرفته بود و سرمنشاء همه خیانت‌ها و توطئه‌ها انگلیس بود که در آن زمان سعی می‌کرد برای پیشبرد اهداف خود مهره چینی‌هایی را انجام دهد.

امیری بیان کرد: در زمان رضاشاه، خفقان زیاد بود و با شرایطی که ایجاد کرده بودند سعی داشتند اجازه صحبت کردن و اظهارنظر ندهند و هر کسی می‌خواست فریاد آزادیخواهی سر دهد را نابود می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: فرماندهان، وزراء و سایر مسئولان در کشور توسط انگلیس انتخاب می‌شد و منافع  کشور را به هدر می‌دادند و بزرگترین ضربه به ایران زمانی بود که آذوقه مردم را به انگلیس دادند و قحطی رخ داد که افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

تحلیلگر سیاسی مسائل غرب آسیا گفت: انگلیس شرایطی را در ایران فراهم کرده بود که حکومت پهلوی بسیار وابسته بود و هر روحانی و فردی که مخالفت خود را با این اقدامات نشان می‌داد را راهی زندان می‌کردند تا شرایط برای به غارت بردن منافع کشور را داشته باشند.

امیری عنوان کرد: پس از چندین سال با همان توطئه و برنامه‌ریزی انگلیس، محمدرضا را جایگزین پدر کردند و هر زمانی که احساس خطر می‌کردند دست به تغییرات می‌زدند.

وی تصریح کرد: کودتای سوم اسفند و کشتار مردم ایران بر اثر قحطی توسط کسانی رقم زده شد که امروز دم از حقوق بشر می‌زنند.

انتهای پیام/