شکفتن شکوفه‌های بهاری درختان زیبایی چشم نوازی را به طبیعت بخشیده است.

به گزارش سفیرافلاک، شکفتن شکوفه‌های بهاری درختان بروجرد زیبایی چشم نوازی را به طبیعت بخشیده است.