شهر خرم‌آباد پس از پایان بارش باران جلوه و طراوت بهاری زیبایی به خود گرفته است.