مدیرکل امور عشایری لرستان گفت: با توجه به ضرورت توزیع پنل خورشیدی در بین عشایر، امسال 700 دستگاه پنل خورشیدی بین خانوارهای عشایری توزیع می‌شود.

هوشنگ نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: یکی از اقدامات مهم امور عشایری در کشور این بود که طی تفاهم نامه‌ای با وزارت نیرو، به صورت دوره‌ای پنل‌های خورشیدی در بین خانوارهای عشایری در کشور توزیع شود.

وی افزود: طی دو سال گذشته هزار و ۳۰۴ دستگاه پنل خورشیدی در بین عشایر لرستان توزیع شد که این پنل‌ها در بین خانوارهایی توزیع می‌شود که دسترسی به شبکه برق نداشته و این دستگاه می‌تواند بسیاری از نیازهای برق آن‌ها را تامین کند.

مدیرکل امور عشایری لرستان تصریح کرد: امسال ۷۰۰ پنل خورشیدی در بین عشایر توزیع می‌شود که شرکت توزیع برق استان، پنل‌ها را در اختیار امورعشایر قرار می‌دهد و ما هم در بین عشایر توزیع می‌کنیم.

نورمحمدی بیان کرد: در استان بالغ بر ۱۴ هزار خانوار عشایری وجود دارد که استقبال عشایر از پنل‌های خورشیدی بسیار زیاد است و به صورت مستمر این پنل‌ها در اختیار عشایر قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/