جامعه شناس با بیان اینکه تنها انقلاب و گفتمانی که حقوق بانوان را برابر دید، گفتمان انقلاب بود و جایگاه دختران و زنان در گفتمان انقلاب، جایگاهی متعالی است.

حامد پرچی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهارداشت: دختران هر کشور به عنوان قشر هدف جهت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، قشری مهم، اصولی و اساسی هستند زیرا مادران آینده همین دختران امروزاند و هر کشوری و هر ملتی براساس نقش مادر که نقش محوری و کلیدی است، تعریف می‌شود چون مادر محور خانواده است و خانواده اساسی‌ترین رکن اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: مادری که امروز در یک خانواده نقش پررنگی دارد و خانواده را به جلو می‌برد، این مادر همان دختر دیروز است پس اگر این دید را داشته باشیم که جامعه اجتماع و سرمایه اجتماعی را غنی کنیم، باید بر قشر دختران امروز برنامه‌ریزی کنیم چرا که آینده بسته به نوع تربیت و پرورش دختران امروز است.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: با توجه به اعتقادات و باورهایی که در کشور وجود دارد، در واقع نقشه راه برای ما مشخص است و یکی از مهمترین اقدام، تربیت مادران آینده است و در فتنه اخیر، مبنا دختران ما بودند قشری که همه جامعه روی آن حساس است.

وی با اشاره به وضعیت دختران و زنان ایرانی قبل از انقلاب گفت: در قبل از انقلاب چه مردان و چه زنان از امکانات برخوردار نبودند به طوری که جامعه‌ای خشن و به دور از امکانات بود و امکانات فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و اجتماعی نه تنها برای بانوان فراهم نبود بلکه مردان هم از این امکانات محروم بودند.

پرچی بیان کرد: امروز به برکت پیروزی انقلاب، در یک جامعه ایرانی امکانات و سطح بهداشت، سواد، ورزش و پیشرفت‌های علمی فراهم شده است و این قابل قیاس با قبل از دوران انقلاب نیست به طوری که امروز میزان دختران تحصیل‌کرده بیشتر از پسران است، در عرصه اساتید دانشگاه، معلمی، عرصه پزشکی و سایر عرصه‌ها دختران و زنان ایرانی با اقتدار حضور دارند.

وی گفت: وقتی در جامعه انقلابی هدف ما این است که جامعه را با یک گفتمان پیش ببریم، مورد هجمه قرار می‌گیریم چرا که می‌گوییم ما گفتمان برتر هستیم، گفتمانی که تنها راه پیشرفت بشریت است، لذا کشورهایی که دوست ندارند گفتمان مطرح شود دشمنی کرده و چالش ایجاد می‌کنند که مهمترین هدف آنها، قشر دختران است و مشخص است که چقدر این قشر در پیشرفت یک کشور نقش دارند.

این جامعه شناس تصریح کرد: امروز دشمنان سعی دارند تا از طریق فضای مجازی و تردید در ارزش‌ها و باورها، به هدفشان برسند در حالی که این باورها سینه به سینه به ما رسیده است و این باورها بسیار کاربردی در زمینه پیشرفت اجتماعی است و امتحان شدند و نتیجه داد، برهمین اساس دشمن می‌خواهد این باورها را هدف قرار دهد که برای این برنامه، قشر دختران را نشانه گرفته‌اند.

وی اظهارداشت: تنها انقلاب و گفتمانی که زن و حقوق بانوان را برابر دید، گفتمان انقلاب بود و زنان در جامعه حضور دارند و یکی از دستاوردهای انقلاب، توجه به حقوق زنان است.

انتهای پیام/