رضایی، مدیر کل بنیاد مسکن لرستان گفت: طرح هادی تاکنون در 45 درصد روستاهای لرستان انجام شده و امسال 24 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

مسعود رضایی در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: طرح هادی در دو قالب تهیه طرح و اجرای طرح تعریف شده که در راستای تهیه طرح ها طبق هدفگذاری انجام شده این بود که این طرح در همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار که قابلیت اجرا را داشته باشند، انجام شود.

وی افزود: در استان لرستان هزار و ۵۸۰ طرح تهیه و تاکنون ۶۰۰ طرح بازنگری شده است و با توجه به این که این طرح باید در روستاهای بالای ۲۰ خانوار وارد فاز اجرا شود ولی به دلیل تنگناهای مالی و اعتبارات، اولویت بندی هایی صورت گرفته است.

مدیر کل بنیاد مسکن لرستان تصریح کرد: تا سال گذشته اجرای طرح هادی برای ۶۲۰ روستا در نظر گرفته شد اما امسال تلاش می شود تا تعداد روستاها برای این طرح به ۷۰۰ روستا افزایش یابد.

وی با اشاره به میزان اعتبارات برای اجرای این طرح گفت: تلاش داریم تا از محل اعتبارات و تملک دارایی استان، از اعتبارات ملی و استانی در کنار هم استفاده شود تا بتوان در اجرای این طرح اقداماتی را انجام داد.

رضایی بیان کرد: براساس تفاهم و هم افزایی از محل تملک دارایی، اعتبارات استانی، ملی و اعتباراتی که در اختیار دهیاری ها وجود دارد می توان برای طرح هادی استفاده کرد.

مدیر کل بنیاد مسکن لرستان گفت: امسال ۲۴ میلیارد تومان اعتبار از محل تملک و دارایی استان برای طرح هادی در استان در نظر گرفته شده که با توجه به تخصیص اعتبارات، برنامه ها اجرا می شود. تاکنون طرح هادی در سطح استان حدود ۴۵ درصد اجرا شده اما تهیه طرح صد درصد انجام شده است.

انتهای پیام/