آزاد بخت، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد از کشف یک کارگاه تولید لواشک، ترشک و آلوچه غیر بهداشتی در بروجرد خبر داد و گفت: ۵ تن محصول تولیدی غیر بهداشتی از این کارگاه کشف شد.

به گزارش سفیرافلاک، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان حمیدآزادبخت اظهار داشت: در راستای اجرای طرح شناسایی واحدهای تولیدی غیر مجاز و غیربهداشتی مواد خوراکی یک کارگاه تولید لواشک، ترشک و آلوچه در بروجرد شناسایی وپنج تن محصول تولیدی از این کارگاه کشف شد.

وی افزود: در بازرسی از این کارگاه غیر مجاز که توسط بازرسان اداره صمت و بهداشت انجام شد این میزان ترشک، آلوچه و لواشک غیر بهداشتی به همراه انواع رنگ های خوراکی غیر مجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره صمت بروجرد با بیان اینکه ارتقا سطح سلامت همواره اولویت همه برنامه ها بود است عنوان کرد: مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته این کارگاه پلمب و بعد از آزمایشات کارشناسان حوزه بهداشت معدوم خواهد شد.   

وی تصریح کرد: در این کارگاه غیر مجاز مقدار ۷۰ کیسه آرد یارانه ای خارج از شبکه به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد. 

انتهای پیام/