حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/04/31 شمسی | 2024/07/21 میلادی
گزارش تصویری؛

اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان

اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان

فریضه نماز جمعه در شهرهای مختلف لرستان با شکوه خاصی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، فریضه نماز جمعه در شهرهای مختلف لرستان با شکوه خاصی برگزار شد.

اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان
اقامه نماز جمعه در شهرهای لرستان

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از