حالت تاریک
  • شنبه, 1403/02/01 شمسی | 2024/04/20 میلادی
گزارش تصویری؛

حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب

حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب

دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب حضور یافتند.

به گزارش سفیرافلاک، دانش‌آموزان چگنی در قالب کاروان اردوی راهیان‌نور در مناطق عملیاتی جنوب حضور یافتند.

حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان چگنی در مناطق عملیاتی جنوب

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از