حالت تاریک
  • جمعه, 1402/09/10 شمسی | 2023/12/01 میلادی
گزارش تصویری؛

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

اقشار مختلف مردم در شهرهای استان لرستان جنایات رژیم غاصب صهیونیست را محکوم کردند.

به گزارش سفیرافلاک، اقشار مختلف مردم در شهرهای استان لرستان جنایات رژیم غاصب صهیونیست را محکوم کردند.

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

خروش لرستان علیه صهیونیست جنایتکار

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از