حالت تاریک
  • شنبه, 1402/12/05 شمسی | 2024/02/24 میلادی
گزارش تصویری؛

سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام

سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام

مردم کوهنانی در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام حضوری گسترده داشتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، مردم کوهنانی امروز در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام حضوری گسترده و تماشایی داشتند.

سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام
سنگ‌تمام مردم کوهنانی در تشییع شهید گمنام

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از