حالت تاریک
  • شنبه, 1403/02/01 شمسی | 2024/04/20 میلادی
گزارش تصویری؛

سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت

سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت

سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت برگزار شد.

به گزارش سفیرافلاک، سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه تنگ سیاب این شهرستان برگزار شد.

سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت
سومین جشنواره انار سیاب کوهدشت

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از